Letter by Will Herondale to Tess

Willův dopis Tess z kopie Příběh Dvou Měst (Will dal tu knihu Tess). Dostupné ve speciálních vydáních u Barnes & Noble a Indigo Chapter.

Tess, Tess, Tessa.

Existoval kdy krásnější zvuk než tvé jméno? Vyslovit ho nahlas rozezvučí mé srdce jako zvon. Zvláštní představa, že ano – zvonící srdce – ale když se mně dotkneš, je to přesně tak: jako by mé srdce zvonilo v mé hrudi a ten zvuk mě mrazí žílami a tříští mé kosti radostí.

Proč píšu tyto slova do této knihy? Kvůli tobě. Naučila jsi mě milovat tuto knihu, i když jsem jí pohrdal. Když jsem ji četl podruhé, s otevřenou myslí a srdcem, cítil jsem největší zoufalství a zášť vůči Sydneymu Cartonovi. Ano, Syndeymu, i přes to, že neměl nejmenší naději, že žena, kterou miloval, by ho milovala nazpět, alespoň jí mohl říct o své lásce k ní. Alespoň mohl udělat něco, co by prokázalo jeho vášeň, i když to znamenalo zemřít.

Zvolil bych si smrt za šanci říci ti pravdu, Tesso, pokud bych si byl jistý, že by to byla má vlastní smrt. A proto jsem záviděl Sydneymu, protože byl volný.

A teď, jsem konečně také volný, a konečně můžu říct pravdu, bez obav z tvého bezpečí, vše, co cítím ve svém srdci.

Nejsi poslední tužba mé duše.

Ty jsi první tužba, jediná tužba, po kterém jsem nebyl schopen přestat toužit. Jsi první tužba mé duše, a já doufám, že z této tužby vzejdou všechny další tužby, života hodné.

S nadějí,
Will Herondale