From chapter 17

Nate a Tessa probírají Jessamine, zatím co ona není poblíž.

„Víš,“ řekl Nate, „cítím se trochu vyprahle – rád bych si dal trochu čaje. Mohli bychom zazvonit na služku?“

„Ach bože, musíš být vyprahlý. Obávám se, že jsem byla velice nedbalá hostitelka.“ Jessamine se zvedla, celá rozrušená. „V knihovně nejsou žádné zvonky, ale najdu Sophie a požádám ji, aby vyřídila Agnes, ať ti připraví podnos.“

Vyběhla z místnosti, uhlazující si sukni jak šla. Nate ji pozoroval s obdivným pohledem, než se obrátil zpátky k Tesse, která na něj pochybovačně pohlédla.

„Ty ve skutečnosti nechceš čaj,“ řekla. „Ty nesnášíš čaj.“

„To ano, ale mám rád svou sestřičku.“ Usmál se na ni. „Vypadala jsi mizerně. Beru to, jako že nemáš Jessamine zrovna v lásce? Proč ne? Zdá se mi líbezná.“

„Je k tobě milá. Ale není tak milá k nám ostatním.“ Tessa si vzpomněla jak se do ní Jessamine zavěsila v Hyde Parku a zaváhala. „To jen – je jako dítě. Někdy krutá, jindy milá, rozmarná. Ostatní lidé pro ni nejsou skuteční. Samozřejmě že se jí líbíš – nejsi Lovec Stínů. Opovrhuje Lovci Stínů.“

„Opravdu?“ Natův hlas se prohloubil, jako by ho něco opravdu zaujalo.